STERK PRISOPPGANG I MAI

Boligprisene i Norge steg med 1,9 prosent i mai 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,4 prosent. – Vi tror på et fortsatt godt og stabilt boligmarked i vår region videre utover året, sier Øystein Liverud i Meglerhuset & Partners i Drammen.

Foto: Getty Images

Boligprisene er nå 2,5 prosent høyere enn for et år siden.

Stabilt i Drammensregionen
– Vi opplever allerede at boligmarkedet er tilbake til normalen, sier daglig leder i Meglerhuset & Partners i Drammen, Øystein Liverud.
– Boligmarkedet i Drammen og Drammensregionen har de siste årene vært stabilt og godt uten de store svingningene. Fra og med uke 12 i år har vi ukentlig sett at markedet bedret seg sakte men sikkert frem mot april. Mai måned for oss ble en måned på samme nivå som mai 2019 og med en pangstart de første dagene i juni ser det ut som vi er stabilisert tilbake til normalen. Vi opplever stor etterspørsel etter alle typer boliger, i tillegg til økende etterspørsel etter fritidsboliger ved sjø, skog og fjell, sier han.

Kraftig prisvekst
– Boligprisene steg kraftig i alle områder i Norge i mai. Dette er den sterkeste oppgangen i en mai måned i boligprisstatistikkens historie, og utviklingen mer enn korrigerer det sesongkorrigerte fallet i boligprisene i mars og april i kjølvannet av tiltakene mot korona-utbruddet. Prisoppgangen må sees i lys av gjennomåpningen av samfunnet, samt den kraftige økonomiske stimulansen av den rekordlave styringsrenten fra Norges Bank, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Til tross for den kraftige prisoppgangen fortsetter fallet i antall solgte boliger og antall boliger lagt ut for salg. I mai og juni pleier normalt den såkalte «vårflommen» å sette inn i det norske boligmarkedet, men denne har så langt uteblitt. Husholdninger som har planlagt kjøp og salg av bolig har ingen grunn til å utsette beslutningen. Boligmarkedet er tilbake etter korona-sjokket og velfungerende, sier Lauridsen.

Mindre aktivitet, stabil salgstid
I mai ble det solgt 9.615 boliger i Norge, noe som er 7,7 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 37.931 boliger i Norge, noe som er 5,5 prosent færre enn på samme tid i 2019

I mai ble det lagt ut 11.217 boliger til salgs i Norge, noe som er 18,4 prosent færre enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 43.294 boliger til salgs, noe som er 7,3 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det ble både solgt og lagt ut markant færre boliger i mai i år enn i rekordåret 2019. Men hittil i 2020 er det solgt og langt ut omtrent like mange boliger som i 2017 og 2018, som også var år med stor omsetning i boligmarkedet, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 54 dager å selge en bolig i mai 2020. Det er en nedgang fra 55 dager i april. Raskest salgstid hadde Oslo med 24 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 68 dager.
Meglerhuset & Partners i Drammen rapporterer om rask salgstid i sitt område:
– Gjennomsnittlig omsetningstid i Drammen i mai, var på 36 dager, forteller Liverud.

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Oslo med en oppgang på 2,2 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Romerike og Asker og Bærum med en oppgang på 0,3 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo og Ålesund m/omegn med 3,9 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 1,3 prosent.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS