5. september 2022

BOLIGPRISSTATISTIKKEN AUGUST 2022

Boligprisene steg med 1,9 prosent i august 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent. Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 9,1 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 601 168 kroner ved utgangen av august. – I Drammen og omegn steg boligprisene med 2,7% i august, og […]

3. august 2022

BOLIGPRISSTATISTIKKEN JULI 2022

Boligprisene sank med 1,6 prosent i juli 2022. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent. Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 7,1 prosent. – Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 3 749 690 kroner ved utgangen av juli. Hittil i år ligger Drammen på topp blant byer som har […]

5. juli 2022

BOLIGPRISSTATISTIKKEN JUNI 2022

Boligprisene sank med 0,3 prosent i juni 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent. Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 8,8 prosent. Dette indikerer en fortsatt sterk utvikling i boligprisene i juni. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 568 840 kroner ved utgangen av juni. – I […]

3. juni 2022

BOLIGPRISSTATISTIKKEN MAI 2022

Boligprisene steg med 1,2 prosent i mai 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent. Boligprisene har steget med 6,4 prosent det siste året. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 714 871 kr ved utgangen av mai. – Drammen er, sammen med Oslo, Asker, Bærum og Bodø, det området hvor boligsalget går […]

4. mai 2022

BOLIGPRISSTATISTIKKEN APRIL 2022

Boligprisene steg med 0,3 prosent i april 2022. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret. Boligprisene har steget med 6,2 prosent det siste året. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 483 328 kr ved utgangen av april. – Boligprisene i Drammen med omegn steg med 0,5%  siste måned. Dette er omtrent som på landsbasis, […]

3. mars 2022

BOLIGPRISSTATISTIKKEN FEBRUAR 2022

Sterk vekst i boligprisene i februar. Boligprisene steg med 1,5 prosent i februar 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent. Boligprisene i Drammen-området steg med 2,9 % i februar måned. Det er høyere enn i Oslo. Boligprisene har steget med 6,3 prosent det siste året. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 […]

3. februar 2022

BOLIGPRISSTATISTIKKEN JANUAR 2022

Rekordsterk vekst i boligprisene i januar. Boligprisene steg med 4,8 prosent i januar 2022. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 2,1 prosent. Boligprisene i Drammen-området steg med hele 5,7 % forrige måned, en hel prosent mer enn i Oslo. De siste 12 månedene har boligprisene i Drammen steget med 9,1 %, mot kun 4,3 […]

4. januar 2022

BOLIGPRISSTATISTIKKEN DESEMBER 2021

Boligprisstatistikken viser nedgang i boligprisene i desember.Boligprisene i Norge falt med 1,3 prosent i desember. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent. Boligprisene i Drammen m/omegn gikk ned med 2,9 prosent forrige måned.  De siste 12 månedene har Boligprisene i Drammen steget med 7,1 prosent. Boligprisene steg med 5,2 prosent i 2021, mens prisene […]

3. desember 2021

BOLIGPRISSTATISTIKKEN NOVEMBER 2021

Nedgang i boligprisene i november. Boligprisene falt med 0,6 prosent i november. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent. I Drammen og omegn falt prisene med 0,4 prosent. Boligprisene er nå 6,6 prosent høyere enn for 12 måneder siden. – Mens omsetningstiden for boliger i november var 35 dager, har Drammen og omegn en […]

3. november 2021

BOLIGPRISSTATISTIKKEN OKTOBER 2021

Nedgang i boligprisene i oktober. Boligprisene falt med 0,4 prosent i oktober. I Drammen falt prisene med 0,5 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent. Boligprisene er nå 7 prosent høyere enn for 12 måneder siden. – Boligprisene i Drammen m/omegn gikk ned 0,5 % forrige måned. Samtidig er omsetningstiden på 19 dager, […]