BOLIGPRISSTATISTIKKEN JANUAR 2021

Sterk prisoppgang i januar.

Boligprisene i Norge steg 3,2 prosent i årets første måned. Korrigert for sesongvariasjoner økte prisene med 0,7 prosent. I Drammen er markedet stabilt, i følge daglig leder Øystein Liverud i Meglerhuset & Partners.

Ypsilon over Drammenselva. Foto: Getty Images

Boligprisene har steget med 8,6 prosent de siste 12 måneder.

Boligmarkedet ser ut til å fortsette inn i 2021, der 2020 slapp. – Vi har et sunt og stabilt boligmarked i Drammen, påpeker Liverud. – Man skulle tro at Kovid 19 i større grad ville senke aktiviteten, men vi kan konkludere med at boligmarkedet og prisene ikke er påvirket i negativ retning så langt.

Stor etterspørsel etter 2-roms
Hans resonnement støttes av kollega Emilie Fredriksen. – Vi merker at spesielt at etterspørselen etter 2-roms leiligheter med sentral beliggenhet er stor.
Det har den for så vidt vært over flere år, men vi opplever at den er ytterligere forsterket i løpet av 2020, og at dette fortsetter inn i 2021.
Vi har stor pågang fra interessenter som ønsker seg en sentralt beliggende 2-romsleilighet.
– I tillegg oppleves etterspørselen etter typiske familieboliger som stor og fortsatt økende. Eneboliger, tomannsboliger og rekkehus ligger sjelden lenge i markedet før de bli solgt, avslutter hun.

F.v. Øystein Liverud og Emilie Fredriksen, Meglerhuset & Partners i Drammen.

Sterk oppgang på Østlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet
– Den sterke prisutviklingen vi har sett i boligmarkedet fortsatte i januar, og som mange har varslet ble det en sterk prisoppgang i januar. Spesielt sterk oppgang var det på Østlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– Oslo skiller seg som ventet ut i januar, og her ser vi også at det er et utbredt innslag av kupping og hete budrunder. Vi vurderer dette som årsaken til at avviket mellom prisantydning og pris stiger ytterligere her.

– Jeg vil advare mot å kuppe boliger og strekke seg svært langt i budrunder. Historisk ser vi at det gjør risikoen for tap stor. I takt med at renten skal opp, slik Norges Bank har varslet, vil boligprisutviklingen bli mer moderat. Selv med nullrente er det et tak for hvor mye boligprisene vil kunne stige, sier Lauridsen.

Færre salg
I januar ble det solgt 6.903 boliger i Norge, noe som er 6,4 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020.

I januar ble det lagt ut 6.570 boliger til salgs i Norge, noe som er 8,9 prosent færre enn i samme måned i 2020.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Solgte-boliger-1024x620.jpg

– Det ble solgt markant færre boliger i januar sammenlignet med samme periode i fjor. Vi venter imidlertid at både nye boliger på markedet og antall salg vil stige de kommende månedene, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 60 dager å selge en bolig i januar 2021. Det er det samme som i desember 2020. Kortest salgstid hadde Oslo med 22 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 87 dager.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Regional-prisutvikling-Tab-1-NY-1024x453.jpg
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Omsetningstid-ny-1024x602.jpg

Oslo sterkest – Bare boligbygging vil hjelpe

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i januar hadde Fredrikstad/Sarpsborg med en oppgang på 1,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bergen og Ålesund m/omegn med en nedgang på 0,3 prosent.

Sterkest utvikling siste 12 måneder hadde Oslo med en oppgang på 13 prosent. Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 3,2 prosent.

– Kun politikk kan sikre en mer moderat boligprisutvikling, sier Lauridsen.

– På lang sikt er det boligminister Nikolai Astrup (H) som sitter på løsningene gjennom mer effektive byggesak- og planprosesser. På kort sikt er det bare Oslos byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG) og Plan- og bygningsetaten, som kan forhindre at boligprisene skal stige vesentlig mer i Oslo enn resten av landet, sier Lauridsen.

– Alle prosjekter som venter på byggesaksbehandling må tas tak i. Tilstrekkelig boligbygging er prisdempende, og vil bøte på effekten av de lavere rentene, avslutter Lauridsen.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Opsummerings-stat-full-1024x278.jpg

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS