BOLIGPRISSTATISTIKKEN MAI 2021

Sterk oppgang i boligprisene i Drammensregionen i mai: 3,3 prosent.
Boligprisene i Norge steg med 1 prosent i mai. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent.

Emilie Fredriksen og Lasse Thorsbye, Meglerhuset & Partners i Drammen

Boligprisene i Norge er nå 11,3 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

Drammen skiller seg ut med kraftig prisvekst sammenliknet med resten av landet, mye takket være nærheten til Oslo og kraftig etterspørsel etter eneboliger. – Det er en spesielt stor etterspørsel etter eneboliger og typiske familieboliger og mindre sentrumsnære leiligheter, forteller eiendomsmegler Emilie Fredriksen i Meglerhuset & Partners i Drammen.
– Men vi merker også at det er en stor interesse på typiske 3-roms leiligheter på 70-90 m2.

De boligene som ligger ute, går også relativt raskt unna: – I mai var gjennomsnittlig omsetningstid 17 dager, og eiendommene ble solgt 5,4% over prisantydning, sier hun.

Fortsatt nedgang i Oslo

– Boligprisene steg i mai mer enn normalt for måneden. Unntaket er Oslo, hvor prisene falt med 0,6 prosent. I de mindre byene på Østlandet steg prisene kraftig sist måned, og dette bekrefter de mange rapportene om stor etterspørsel etter bolig i byer som Drammen, Hamar, Fredrikstad, Sarpsborg, Tønsberg, Porsgrunn og Skien, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Kraftig omsetningsvekst og større tilbud

I mai ble det solgt 10.340 boliger i Norge, noe som er 7,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 43.895 boliger i Norge, noe som er 15,7 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I mai ble det lagt ut 11.681 boliger til salgs i Norge, noe som er 15,5 prosent flere enn i samme måned i 2020.

Så langt i år er det lagt ut 46.940 boliger i Norge, noe som er 8,4 prosent flere enn i samme periode i 2020.

– Også i mai ble det solgt betydelig flere boliger enn samme måned i fjor. Ved utgangen av mai ligger vi over 2019 som var det forrige rekordåret målt i omsetning. Slik det ser ut nå vil 2021 bli et rekordår målt i antall solgte boliger. Vi tror den sterke etterspørsel etter bolig i Norge vil vedvare, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 34 dager å selge en bolig i mai 2021, ned fra 39 dager i april. Kortest salgstid hadde Oslo og Drammen m/omegn med 17 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 42 dager.

Bedre finansiell stabilitet med redusert prisvekst

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Tønsberg m/Færder med en oppgang på 2,1 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Kristiansand med en nedgang på 0,9 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Tønsberg m/Færder med en oppgang på 14,9 prosent. Tromsø hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 7,7 prosent.

– Det er sunt for norsk økonomi og den finansielle stabiliteten at boligprisveksten nå dempes. Eiendom Norge deler myndighetene og IMFs bekymring rundt den store husholdningsgjelden i Norge, og en mer moderat utvikling i boligpriser og gjelder er sunt for norsk økonomi, sier Lauridsen.

– Mer moderat prisvekst gir større forutsigbarhet for de skal bytte bolig og for førstegangskjøpere, og er positivt for alle parter i boligmarkedet, avslutter Lauridsen.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS