BOLIGPRISSTATISTIKKEN APRIL 2022

Boligprisene steg med 0,3 prosent i april 2022. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.
Boligprisene har steget med 6,2 prosent det siste året.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 483 328 kr ved utgangen av april.

– Boligprisene i Drammen med omegn steg med 0,5%  siste måned. Dette er omtrent som på landsbasis, og litt mer enn Oslo. Siste året har faktisk Drammen steget dobbelt så mye som Oslo og litt mer enn landsgjennomsnittet, sier Eiendomsmegler hos Meglerhuset & Partners Drammen, Nina Widerøe.

– I dag tar det i snitt 19 dager å selge bolig i Drammensområdet, mens det på landsbasis tar 29 dager å få omsatt bolig. Dette skyldes at det er få boliger ute i markedet og at det er lite nybygging i vårt område, sier Widerøe.

-På grunn av lavt tilbud av boliger og fortsatt lite utbyggingsplaner i området, tror vi ikke vi vil se noen stor prisnedgang i vårt område, slik det spås andre steder. Vi har mer tro på et utflating av priser ut året, etter en god oppgang i starten av året.

– Færre antall boliger for salg

– Boligprisene fortsatte å stige i april. Det er nå tegn til at boligprisveksten flater ut, selv om den underliggende prisveksten fremdelse er sterk på Østlandet, i Agder og Rogaland,sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Så langt i år er det lagt ut et betydelig antall færre boliger for salg i Norge, både sammenlignet med rekordåret 2021 og årene før pandemien. Mye av prisveksten i 2022 kan forklares med den svake tilbudssiden utløst av den nye avhendingsloven som trådte i kraft 1. januar.

– Selv om våre medlemmer nå melder om at flaskehalsene med å innhente tilstandsrapporter er mindre enn på starten av året, oppfordrer vi boligselgere til å planlegge boligsalget i god tid og finne frem informasjon om boligen, sier Lauridsen.

Færre salg grunnet påsken

I april ble det solgt 7.707 boliger i Norge, noe som er 18,8 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 28.383 boliger i Norge. Det er 15,2 prosent færre enn samme periode i fjor.

I april ble det lagt ut 8.399 boliger for salg i Norge, noe som er 23,8 prosent færre enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 30.960 boliger for salg. Det er 11,9 prosent færre enn i samme periode i fjor.

– Påsken falt i år i begynnelsen av april og dette påvirket både salg og antall nye boliger på markedet. Så langt i år er det solgt og lagt ut betydelig færre boliger enn ikke bare i 2021, men også før pandemien. Nedgangen i volum er gjeldende i nesten alle områder i Norge, men er særlig stor på Østlandet, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i mars, ned fra 30 dager i mars. Kortest salgstid hadde Bergen og Bodø/Fauske med 15 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 39 dager.

– Salgstiden har gått betydelig ned i mange områder i Norge, og spesielt i Bergen, Bodø og Oslo går det nå svært raskt å selge en bolig, sier Lauridsen.

Fortsatt sterk vekst og stor usikkerhet

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i april hadde Follo med en oppgang på 0,8 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en sesongkorrigert nedgang på 0,7 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst har Bodø/m Fauske med en oppgang på 11,6 prosent etterfulgt av Tønsberg m/Færder med 10,8 prosent.

Oslo hadde den svakeste utviklingen i 12 måneders veksten med en oppgang på 4,6 prosent. Den svake 12 måneders veksten i Oslo sammenlignet med andre områder skyldes at Oslo i 2021 hadde en svak utvikling i boligprisene.

– Det er stor usikkerhet rundt utviklingen i den globale i økonomien og i pengepolitikken, og særlig pengepolitikken er viktig for boligprisene.

– Rentebanen Norge Bank publiserte i mars indikerer en rente på 2,5 prosent innen utgangen av 2023, noe som vil dempe boligprisutviklingen fremover. Det store spørsmålet er om ikke rentebanen må økes ytterligere for å møte den stigende inflasjonen både i Norge og internasjonalt. I det tilfelle vil vi trolig se en enda mer moderat utvikling i boligprisene fremover, avslutter Lauridsen.

For å lese hele rapporten, klikk her.

For tidligere boligprisstatistikker, klikk her

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS